KYKY PROJEKTI

KYKY – Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen

Yhteiskehittäminen on jo nykypäivää Espoossa, mutta tällaiselle kumppanuudelle tarvitaan selkeät pelisäännöt. KYKY- projektin tavoitteena on kuvata yhteistyöprosesseja, testata käytäntöjä ja kiihdyttää kehittämistä. Lopputuloksena syntyy pelisäännöt ja toimintamalli yhteiskehittämiseen.

yhdessa

KYKY-projektissa luodaan yhteinen vuorovaikutuksen kenttä koulujen ja yritysten sekä yhteisöjen yhteiskehittämiselle. Jokainen yhteiskehittämisessä mukana oleva toimija osallistuu ja tuo vuorovaikutuksen kentälle omaa osaamistansa ja ideoitaan, samalla myös itse oppien. Vuorovaikutuksen kentällä kaikki voittavat ja sinne on luontevaa tulla. Se on yhteinen Espoo.

nimeton

 

Mainokset