II Työpaja 27.4

TERVETULOA YHTEISKEHITTÄJÄT!

yrityskylä_341_heidihannakarhu_26135

Aloitamme työpajan 27.4.2016 klo 9.00 alkaen Etelä-Tapiolan lukiossa osoitteessa Ahertajantie 5, Espoo. Tilaisuus päättyy klo 12.00.

Luvassa on intensiivinen kolmetuntinen. Heittäydymme eri käyttäjien maailmaan ketterän kokeilemisen ja kehittämisen hengessä. Poraudumme toisen käyttäjän nahan alle, miettien yhdessä nykytilaa, mutta tunnistaen jo mahdollisuuksia ja pelisääntöjä. Asioita, joiden takana voimme yhdessä seistä – yhteisessä, oppivassa, luovassa, osaavassa ja vastuullisessa Espoossa.

Mukaan työpajaan tarvitset vain itsesi. Ennen kaikkea tärkeintä on avoin kehittäjän mieli, joka muotoiluajattelun hengessä heittäytyy yhteiselle vuorovaikutuksen kentällemme. Joka tänään on -totta kai- sosiaalinen, fyysinen ja digitaalinen.

Yhteinen vuorovaikutuksen  kenttämme löytyy osoitteesta www.kykyespoo.wordpress.com Tuorein tieto päivittyy ja kehittyy tällä alustalla. Me kaikki tuomme oman osaamisemme myös digitaalisessa maailmassa kaikkien käyttöön.

Päivän vetovastuussa on Tamora Oy:llä, ja palvelumuotoilija Tom Hagelbergillä, mutta ennen kaikkea pääroolissa on ME- ei minä tai he.

Tervetuloa tekemään yhdessä.


Päivän kantavavia teemoja olivat avoimuus, yhteistyö ja oppimisen etu. Aloitimme projektin esittelyllä. Monelle asia oli uusi, ja mukaan hyppääminen vaati sulattelua. Mistä on kysymys. Kuinka luomme yhteistyön ja vuorovaikutuksen kentän, joka on samaan aikaan eettinen ja tasa-arvoinen, mutta myös samalla ketterä ja todella nopea. Tähän maailman aikaan sopiva ja vaikuttavuutta luova.

ari

Yhdessä tekemisessä on jo tekemisen näkökulmasta oppimisen edellytykset. Kuinka projekti käynnistetään. Kuinka siihen kerätään toimijat kasaan. Kuinka tiedotetaan. Espoo on oppimisen kärkikaupunki, jonka asemaa tämäkin projekti vahvistaa. Se luo yhteiset pelisäännöt ja ketterän tavan lähteä mukaan yritysten ja koulujen yhteiskehittämiseen. Oli sitten oppilas, vanhempi, yritys, tai vaikkapa järjestö. Kaikki astuvat yhteiseen kehittämisen kenttään saman arvoisina. Oppilas ja oppiminen kuitenkin pääkäyttäjänä ja toiminnan pääosan esittäjänä.

tom

Yhteistyön kentästä haluttiin myös fyysinen. Niin että sillä on myös konkreettinen avoin paikka, jossa tapahtuu asioita. Se toimii yhdessä digitaalisen ympäristön kanssa. Paikassa tapahtuu serendipiteettiä, eli yllättäviä ja hedelmällisiä kohtaamisia. Sille luodaan mahdollisuuksia. Oppiminen tapahtuu kaikkialla, eikä se ole sidottuna tiloihin pelkästään. Siis siihen vanhaan nukkavieruiseen luokkahuoneeseen, vaan avoin digitaalinen maailma mahdollistaa oppimisen missä vain. Ubiikisti. Aikaan ja paikkaan sitomatta.

puu

Toiminta tarvitsee tietenkin raamit. Miten aloittaa nopeasti, keneen olla yhteydessä, kuka päättää, kauanko projekti kestää, mitkä ovat resurssit, tai vaikkapa mittarit sille, että koska koemme onnistuneemme, tai koska tunnistamme kehityksen mahdollisuutta. Tämän päivän aikana ne raamit kirkastuivat ja aineisto niinsanotusti saturoitui. Toistuvuuksia alkoi olla. Kaikki haluavat jotenkin…olla ketteriä ja tehdä oikeaita asioita. Ihminen haluaa onnistua, ja sitten taas epäonnistua mahdollisimman aikaisin. Kaikilla sidosryhmillä on merkitystä. Ei vain opettajilla tai yrityksillä. Vanhemmat ja järjestöt, tietohallinto tai kirjastopalvelut ovat yhtäältä merkitävässä roolissa. aivan yhtä tärkeinä kuin muutkin.

yhteispeli

Huomasimme että myösopettajat tarvitsevat työelämään tutustumista. Jo pienillä visiiteillä yrityksiin opettajan aivot ovat tarinan mukaan saaneet aivan uudenlaista syötettä. Samoin kuin yritykset itsekin. Kouluihin tutustuminen mahdollistetaan heti ensimmäisenä.

kristiina

Me olemme kärjessä. Ja yhdessä ratkaisemassa tälle yhteiskehittämiselle parhaan mahdollisen vuorovaikutuksen kentän. Me teemme sen.