Projekti pähkinänkuoressa

KYKY – KOULUJEN JA YRITYSTEN KIIHDYTETTY YHTEISKEHITTÄMINEN

Yhteiskehittäminen on jo nykypäivää Espoossa, mutta tällaiselle kumppanuudelle tarvitaan selkeät pelisäännöt. KYKY- projektin tavoitteena on kuvata yhteistyöprosesseja, testata käytäntöjä ja kiihdyttää kehittämistä. Lopputuloksena syntyy pelisäännöt ja toimintamalli yhteiskehittämiseen.

Koulujen ja yritysten tuotteiden ja palvelujen yhteiskehittäminen edistää oppimista. Kehittäminen yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa avaa kouluille uusien ja parempien toimintatapojen tai pedagogiikan mahdollisuuksia.

Yhteiskehittämisessä onkin tärkeää, että ymmärrämme oppijoiden tarpeet: millaisesta kehittämisyhteistyöstä olisi hyötyä oppijalle? Yhteiskehittäminen auttaa yrityksiä vastaamaan uudenlaisen oppimisen tarpeisiin. Kehittämis- ja kokeilualustan avulla yritykset saavat vaikuttavuuspalautetta, joka mahdollistaa tuotteen/palvelun jatkokehittämisen loppukäyttäjän, oppijan, tarpeita vastaavaksi. Yritykset saavat kokeilusta myös referenssin, joka auttaa asiakkaiden ja rahoittajien löytämisessä ja vakuuttamisessa. Yhteiskehittäminen osallistaa siis kaikki toimijat edistämään omalla osaamisellaan oppimista.

KYKY-projektissa luodaan yhteinen vuorovaikutuksen kenttä koulujen ja yritysten sekä yhteisöjen yhteiskehittämiselle. Jokainen yhteiskehittämisessä mukana oleva toimija osallistuu ja tuo vuorovaikutuksen kentälle omaa osaamistansa ja ideoitaan, samalla myös itse oppien. Vuorovaikutuksen kentällä kaikki voittavat ja sinne on luontevaa tulla. Se on yhteinen Espoo.

Mainokset